Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  107 Szpitala Wojskowego w Wałczu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Dyrekcja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
 PRAWO
minus Wykaz Aktów Prawnych
minus Audyt wewnętrzny
minus Obowiązek Informacyjny Ochrona Danych Osobowych
 REJESTRY
minus Rejestry i Ewidencje
minus Rejestry zbiorów danych osobowych
 MAJĄTEK
minus Sprawozdania finansowe
 OŚWIADCZENIA
minus Oświadczenia majątkowe
minus Oświadczenia lustracyjne
 ZADANIA SZPITALA
 INSTRUKCJA BIULETYNU
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Wałcz, dnia 07.08.2017 r.

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

rejestratorka medyczna w Przychodni

 

1. Wymagania wobec kandydata obejmują:

 • wykształcenie: średnie

 • bardzo dobra obsługa komputera

 • znajomość języka angielskiego

 • znajomość przepisów prawa: Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 • cechy osobowości: zdyscyplinowanie, kultura osobista, opanowanie, odporność na stres, empatia, odpowiedzialność, cierpliwość

   

2. Zakres zadań na stanowisku:

 • rejestracja pacjentów oraz ich kompleksowa obsługa,

 • prowadzenie dokumentacji medycznej i ksiąg zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • informowanie pacjentów o działalności Poradni POZ oraz specjalistycznych.

 

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych -

  Dz.U.2014.1182 j.t.)

   

4. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 sierpnia 2017r do Działu Kadr

(pokój nr 121)

bądź na adres: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44,

78-600 Wałcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@107sw.mil.pl

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 261 47 28 35 lub 261 47 28 23

 

5. Termin otwarcia ofert.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru, kandydaci

zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Osoba, która wytworzyła informację: Marek Kornet
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Lemiech
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Chmielewski
Data wytworzenia informacji: 2017-08-07 13:53:42
Data udostępnienia informacji: 2017-08-07 13:53:42
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-07 13:53:42

corner   corner