Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  107 Szpitala Wojskowego w Wałczu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Dyrekcja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
 PRAWO
minus Wykaz Aktów Prawnych
minus Audyt wewnętrzny
 REJESTRY
minus Rejestry i Ewidencje
minus Rejestry zbiorów danych osobowych
 MAJĄTEK
minus Sprawozdania finansowe
 OŚWIADCZENIA
minus Oświadczenia majątkowe
minus Oświadczenia lustracyjne
 ZADANIA SZPITALA
 INSTRUKCJA BIULETYNU
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Nabór do pracy - Aktualne rekrutacje

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Wałcz, dnia 09.08.2017r

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Technik elektroradiolog

w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

 

1. Wymagania wobec kandydata obejmują:

 

 • wykształcenie: ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologa obejmujących co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera.

 • znajomość przepisów prawa: Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 • cechy osobowości: kultura osobista, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole.

   

2. Zakres zadań na stanowisku:

 • wykonywanie zdjęć rtg i badań diagnostycznych

 • przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych

 • sprawowanie opieki nad pacjentem w czasie badań

 • prowadzenie dokumentacji medycznej

 • prowadzenie archiwum wykonanych badań

 • wprowadzanie danych do programu statystycznego,

 • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych.

 

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych -

  Dz.U.2016. poz.922)

   

4. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Dokumenty należy składać do Działu Kadr (pokój nr 121)

bądź na adres: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44,

78-600 Wałcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@107sw.mil.pl

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 261 47 28 36

 

5. Termin otwarcia ofert.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru, kandydaci

zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Osoba, która wytworzyła informację: Marek Kornet
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Lemiech
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Chmielewski
Data wytworzenia informacji: 2017-08-09 12:28:31
Data udostępnienia informacji: 2017-08-09 12:28:31
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-09 12:28:31

corner   corner