Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  107 Szpitala Wojskowego w Wałczu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Dyrekcja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
 PRAWO
minus Wykaz Aktów Prawnych
minus Audyt wewnętrzny
minus Obowiązek Informacyjny Ochrona Danych Osobowych
 REJESTRY
minus Rejestry i Ewidencje
minus Rejestry zbiorów danych osobowych
 MAJĄTEK
minus Sprawozdania finansowe
 OŚWIADCZENIA
minus Oświadczenia majątkowe
minus Oświadczenia lustracyjne
 ZADANIA SZPITALA
 INSTRUKCJA BIULETYNU
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Wałcz, dnia 22.08.2017r.


 

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierownik Działu Centralnej Sterylizacji


 

1. Wymagania określone dla stanowiska :

 • wykształcenie wyższe i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 3 lata pracy w zawodzie lub

 • wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 6 lat pracy w zawodzie

 • znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office

 • umiejętność pracy w zespole 

 

2. Zakres zadań na stanowisku:

 • zapewnienie najwyższej jakości usług w zakresie sterylizacji i dezynfekcji sprzętu,

 • planowanie,organizowanie i prowadzenie ciągłej kontroli przyjętych technologii w zakresie dezynfekcji i sterylizacji,

 • organizowanie i nadzorowanie pracy personelu zatrudnionego w dziale,

 • prowadzenie kontroli sprawności urządzeń i sprzętu,

 • dbanie o właściwy nadzór sanitarny,

 • udział w pracach Działu Zamówień Publicznych i Logistyki związanych bezpośrednio z kierowanym działem.

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

 • kserokopie świadectw pracy

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U.2014.1182 j.t.) 

4. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 08.09.2017 r. do Działu Kadr (pokój nr 121)

bądź na adres: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44,

78-600 Wałcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@107sw.mil.pl

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 261 47 28 23

 

5. Termin otwarcia ofert.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru, kandydaci

zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Kurtyka
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Marek Kornet
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Chmielecki
Data wytworzenia informacji: 2017-08-22 08:45:21
Data udostępnienia informacji: 2017-08-22 08:45:21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-22 08:45:21

corner   corner