Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  107 Szpitala Wojskowego w Wałczu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Dyrekcja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
 PRAWO
minus Wykaz Aktów Prawnych
minus Audyt wewnętrzny
minus Obowiązek Informacyjny Ochrona Danych Osobowych
 REJESTRY
minus Rejestry i Ewidencje
minus Rejestry zbiorów danych osobowych
 MAJĄTEK
minus Sprawozdania finansowe
 OŚWIADCZENIA
minus Oświadczenia majątkowe
minus Oświadczenia lustracyjne
 ZADANIA SZPITALA
 INSTRUKCJA BIULETYNU
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Ogłoszenie

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu

Ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Okulistycznego;

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego;

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii;

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno Położniczego;

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

 

Kandydaci na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz.U. z 2011r. nr 151, poz.896) proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r, poz.182), tj:

1. podanie o przyjecie na stanowisko objęte konkursem,

2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,

3. prawo wykonywania zawodu,

4. opis przebiegu pracy zawodowej,

5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata

6. zaświadczenie o niekaralności,

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu

przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Oferty należy składać w terminie do 15.04.2013r. na adres:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

W Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz, z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ……….” z podaniem imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu kontaktowego.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia okresu składania dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 67 250-28-33,

e-mail urszula.dzwigala@107sw.mil.pl

lub na na stronie internetowej www.107sw.mil.pl

 

 

Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Chmielewski
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Chmielewski
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Dzwigała
Data wytworzenia informacji: 2013-03-11 12:44:08
Data udostępnienia informacji: 2013-03-11 12:44:08
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-11 12:44:08

corner   corner