Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  107 Szpitala Wojskowego w Wałczu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Dyrekcja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
 PRAWO
minus Wykaz Aktów Prawnych
minus Audyt wewnętrzny
minus Obowiązek Informacyjny Ochrona Danych Osobowych
 REJESTRY
minus Rejestry i Ewidencje
minus Rejestry zbiorów danych osobowych
 MAJĄTEK
minus Sprawozdania finansowe
 OŚWIADCZENIA
minus Oświadczenia majątkowe
minus Oświadczenia lustracyjne
 ZADANIA SZPITALA
 INSTRUKCJA BIULETYNU
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Oferta pracy na stanowisko Kierownika Apteki Zakładowej SPZOZ w Wałczu

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu, zatrudni:

Kierownika Apteki Zakładowej

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe – tytuł magistra farmacji (zgodnie z art. 2b ust. 1 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich - tj. Dz.U. z 2016 poz. 1496 z późn. zm.),

 • Staż pracy w aptece – co najmniej 5 lat lub 3 lata, w przypadku, gdy farmaceuta posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej (zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne – tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.).

 • Farmaceuta dający rękojmię należytego prowadzenia apteki.

Ponadto od kandydatów oczekuje się:

 • Bardzo dobrej znajomości obsługi komputera,

 • Umiejętności planowania i organizacji własnej oraz podległego personelu,

 • Umiejętności pracy w dużym zespole, odpowiedzialności, samodzielności, odporności na stres, komunikatywności, otwartości na zmiany.

 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny.

 • Życiorys (CV).

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • Oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Kierownika apteki zakładowej.

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Szpital SPZOZ w Wałczu zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000).

 • Oświadczenie o niekaralności.

 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Ogólny zakres zadań realizowanych na stanowisku:

 • Organizacja pracy w aptece polegająca między innymi na przyjmowaniu, wydawaniu
  i przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

 • Nadzór na praktykami studenckimi oraz praktykami techników farmaceutycznych,

 • Przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,

 • Przekazywanie organom Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym,

 • Zakup produktów leczniczych w oparciu o obowiązujące procedury wewnątrzzakładowe, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie,

 • Wydawanie leków – w tym leków zawierających w swym składzie środki silnie działające,

 • Wydawanie leków psychotropowych i narkotyków oraz ewidencja rozchodu tych leków w książce rozchodu,

 • Kontrola apteczek oddziałowych,

 • Kontrola terminów ważności leków i surowców farmaceutycznych,

 • Bezpośredni nadzór na prawidłowością zadań realizowanych przez aptekę.

 • Udział w szpitalnej komisji zamówień publicznych w zakresie wynikającym z kompetencji,

 • Przestrzeganie dyscypliny finansowej, współpraca z księgowością szpitala,

 • Współudział w analizie kosztów leczenia w oddziałach i gabinetach,

 • Kontrola prawidłowego i terminowego wykonywania przez aptekę dokumentów ewidencyjnych i sprawozdawczych.

 • Aktywny udział w przedsięwzięciach związanych z poprawą jakości (ISO) oraz akredytacją CMJ.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Planowane zatrudnienie: od 01.12.2018 r.

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • Podległość służbowa: stanowisko podlega Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa.

Szczegółowych informacji udziela:

Robert Sokołowski – Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa 107 Szpitala Wojskowego

z Przychodnią SPZOZ w Wałczu , 78-600 Wałcz; ul. Kołobrzeska 44, nr telefonu 261472801

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

 • Dokumenty należy składać do Działu Kadr (pokój nr 121) bądź na adres: 107 Szpital

Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@107sw.mil.pl

lub kadry@107sw.mil.pl do dnia 15 listopada 2018r.

 • Informację o terminie przeprowadzenia rozmów i o wynikach naboru, kandydaci

zostaną powiadomieni telefonicznie lub na stronie internetowej Szpitala

www.107sw.mil.pl

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Podmiot udostępniający: Dyrektor Marek Kornet
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Lemiech
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Lemiech
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Lemiech
Data wytworzenia informacji: 2018-10-25 13:02:14
Data udostępnienia informacji: 2018-10-25 13:02:14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-25 13:02:14

corner   corner