Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  107 Szpitala Wojskowego w Wałczu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Dyrekcja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
 PRAWO
minus Wykaz Aktów Prawnych
minus Audyt wewnętrzny
minus Obowiązek Informacyjny Ochrona Danych Osobowych
 REJESTRY
minus Rejestry i Ewidencje
minus Rejestry zbiorów danych osobowych
 MAJĄTEK
minus Sprawozdania finansowe
 OŚWIADCZENIA
minus Oświadczenia majątkowe
minus Oświadczenia lustracyjne
 ZADANIA SZPITALA
 INSTRUKCJA BIULETYNU
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Nabór do pracy - Aktualne rekrutacje

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Oferta pracy na stanowisko Audytor wewnętrzny

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu, zatrudni:

Audytora wewnętrznego

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 • Niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe

 • Wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne

 • Posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:

  • zaświadczenie Ministra Finansów o zdanym z wynikiem pozytywnym egzaminie na audytora wewnętrznego lub posiadanie jednego z poniższych:

  • certyfikaty: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA lub,

  • złożony w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołana przez Ministra Finansów lub,

  • uprawnienia biegłego rewidenta,

  • dwuletnią praktykę z zakresu audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych

Ponadto od kandydatów oczekuje się:

 • Staż pracy: minimum 5 letni, w tym co najmniej 3 letni staż pracy jako audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

 • Wiedzę z zakresu metodyki audytu wewnętrznego

 • Znajomość standardów kontroli finansowej oraz audytu wewnętrznego, oszacowania ryzyka, finansów publicznych, administracji publicznej, ochrony zdrowia

 • Znajomości ustawy o rachunkowości

 • Znajomość prawa zamówień publicznych

 • Systematyczność i dokładność w działaniu

 • Rzetelność i odpowiedzialność

 • Umiejętność obsługi komputera (oprogramowanie Excel, Windows)

 • Dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny.

 • Życiorys (CV).

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • Oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku

Audytora wewnętrznego.

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Szpital SPZOZ w Wałczu zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000).

 • Oświadczenie o niekaralności.

 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Ogólny zakres zadań realizowanych na stanowisku:

 • Wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.września.2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 506)

 • Wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z  2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na podstawie rocznego planu jak również w uzasadnionych przypadkach - poza planem audytu

 • Sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego, wykonywanie czynności doradczych, konsultacyjnych

 • Przestrzeganie przyjętych zasad i standardów audytu wewnętrznego

 • Przedstawianie kierownikowi wniosków usprawniających funkcjonowanie jednostki

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Planowane zatrudnienie: od 01.01.2019 r.

 • Praca w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,

 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 • Podległość służbowa: stanowisko podlega Dyrektorowi Szpitala.

Szczegółowych informacji udziela:

Marek Kornet –Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu , 78-600 Wałcz; ul. Kołobrzeska 44, nr telefonu 261 47 28 00

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

 • Dokumenty należy składać do Działu Kadr (pokój nr 121) bądź na adres: 107 Szpital

Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@107sw.mil.pl

lub kadry@107sw.mil.pl do dnia 30 listopada 2018r.

 • Informację o terminie przeprowadzenia rozmów i o wynikach naboru, kandydaci

zostaną powiadomieni telefonicznie lub na stronie internetowej Szpitala

www.107sw.mil.pl

 


 


 

 

 

 


 

 

Podmiot udostępniający: Dyrektor Marek Kornet
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Lemiech
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Lemiech
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Lemiech
Data wytworzenia informacji: 2018-10-25 13:41:09
Data udostępnienia informacji: 2018-10-25 13:41:09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-25 13:41:09

corner   corner