Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  107 Szpitala Wojskowego w Wałczu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Dyrekcja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
 PRAWO
minus Wykaz Aktów Prawnych
minus Audyt wewnętrzny
minus Obowiązek Informacyjny Ochrona Danych Osobowych
 REJESTRY
minus Rejestry i Ewidencje
minus Rejestry zbiorów danych osobowych
 MAJĄTEK
minus Sprawozdania finansowe
 OŚWIADCZENIA
minus Oświadczenia majątkowe
minus Oświadczenia lustracyjne
 ZADANIA SZPITALA
 INSTRUKCJA BIULETYNU
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Wałcz, dnia 22.12.2015r

Ogłoszenie o naborze kandydata

 

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią - SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 ogłasza nabór na stanowisko: ratownik medyczny

Ilość stanowisk: 1

1. Wymagania wobec kandydata obejmują:

 • wykształcenie: kwalifikacje określone w przepisach Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – średnie lub wyższe

 • znajomość przepisów prawa: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Kodeks Etyki Zawodowej, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • cechy osobowości: chęć niesienia pomocy, zdecydowanie, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, umiejętność współpracy w grupie, wysoka kultura osobista.

   

2. Zakres zadań na stanowisku:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia

 • ocena stanu ogólnego pacjenta i zapewnienie całościowej opieki pacjentowi w stanie zagrożenia życia

 • transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia życia

 • prowadzenie dokumentacji medycznej

 • wykonywanie wstępnej diagnostyki

 • wykonywanie czynności higienicznych u chorego

 • obsługa sprzętu medycznego i komputerowego

 

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • kwestionariusz osobowy

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

 • kserokopie świadectw pracy

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o niekaralności

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U.2014.1182 j.t.)

   

4. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2015r do Działu Kadr (pokój nr 121) bądź na adres:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz - Dział Kadr

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 261 47 28 10 lub 261 47 28 23

5. Termin otwarcia ofert.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

6. Dodatkowe informacje: umowa na zastępstwo

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Osoba, która wytworzyła informację: Kierownik działu kadr Krystyna Lemiech
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Marek Kornet
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Chmielecki
Data wytworzenia informacji: 2015-12-22 14:01:53
Data udostępnienia informacji: 2015-12-22 14:01:53
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-22 14:01:53

corner   corner