Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  107 Szpitala Wojskowego w Wałczu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Dyrekcja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
 PRAWO
minus Wykaz Aktów Prawnych
minus Audyt wewnętrzny
minus Obowiązek Informacyjny Ochrona Danych Osobowych
 REJESTRY
minus Rejestry i Ewidencje
minus Rejestry zbiorów danych osobowych
 MAJĄTEK
minus Sprawozdania finansowe
 OŚWIADCZENIA
minus Oświadczenia majątkowe
minus Oświadczenia lustracyjne
 ZADANIA SZPITALA
 INSTRUKCJA BIULETYNU
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Wałcz, dnia 26.01.2016r

Ogłoszenie o naborze kandydata

 

Dyrektor  107  Szpitala  Wojskowego  z  Przychodnią  –  SPZOZ  w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44  ogłasza nabór na stanowisko:  rejestratora medycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Ilość stanowisk: 1

1. Wymagania wobec kandydata obejmują:
– wykształcenie: średnie
– bardzo dobra obsługa komputera
– znajomość przepisów prawa: Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
– cechy osobowości: odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, punktualność, kultura osobista, opanowanie, odporność na stres.

2. Zakres zadań na stanowisku:
– rejestracja pacjentów oraz ich kompleksowa obsługa,
– prowadzenie dokumentacji medycznej i ksiąg zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– wprowadzanie danych do programu statystycznego,
– przygotowywanie dokumentacji medycznej do archiwizacji,
– obsługa komputera i innych urządzeń biurowych.

3. Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny
– kwestionariusz osobowy
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
– kserokopie świadectw pracy
– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
– oświadczenie kandydata o niekaralności
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych –
Dz.U.2014.1182 j.t.)

4. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać w terminie do dnia 18 lutego 2016r do Działu Kadr (pokój nr 121), bądź na adres:
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz – Dział Kadr.
Więcej informacji  uzyskać można pod numerem telefonu:  261 47 28 37  lub  261 47 28 23

5. Termin otwarcia ofert.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Lemiech
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Marek Kornet
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Chmielecki
Data wytworzenia informacji: 2016-02-12 09:11:07
Data udostępnienia informacji: 2016-02-12 09:11:07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-12 09:11:07

corner   corner