Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  107 Szpitala Wojskowego w Wałczu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Dyrekcja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
 PRAWO
minus Wykaz Aktów Prawnych
minus Audyt wewnętrzny
minus Obowiązek Informacyjny Ochrona Danych Osobowych
 REJESTRY
minus Rejestry i Ewidencje
minus Rejestry zbiorów danych osobowych
 MAJĄTEK
minus Sprawozdania finansowe
 OŚWIADCZENIA
minus Oświadczenia majątkowe
minus Oświadczenia lustracyjne
 ZADANIA SZPITALA
 INSTRUKCJA BIULETYNU
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ogłasza konkurs na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA
w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
78-600 Wałcz ul. Kołobrzeska 44

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
 • co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie;
 • wiedza w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Wymagane dokumenty :

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym pełnić funkcje kierownicze;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko.

Kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej, kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w dwóch zaklejonych kopertach z napisem: Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu.

Na kopercie wewnętrznej, zawierającej dokumenty, kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie (decyduje data wpływu) na adres Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON, ul. Królewska 1, 00-909 Warszawa w terminie do dnia 06.06.2016 r.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu są udostępniane do wglądu w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia MON w Warszawie ul. Królewska 1 pok. nr 259A, w dniach roboczych
w godzinach 10.00–14.00 oraz w sekretariacie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ  w Wałczu w dniach roboczych w godzinach 10.00–14.00.

Termin posiedzenia komisji konkursowej, na którym rozpatrywane będą kandydatury oraz prowadzone rozmowy z kandydatami określa się na dzień 15.06.2016 r. na godz. 10.00 w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 44.

 

Regulamin konkursu: Regulamin konkursu – zastępca ds. lecznictwa 107SW

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Osoba, która wytworzyła informację: Minister Obrony Narodowej
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Marek Kornet
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Chmielecki
Data wytworzenia informacji: 2016-04-29 13:15:04
Data udostępnienia informacji: 2016-04-29 13:15:04
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-29 13:15:04

corner   corner